Forfatterhjelpen: Inspirasjon gjennom samfunnstjeneste

For å skape levende karakterer, må de ha en viss basis i virkeligheten. Problemet for mange gryende forfattere er at de lever i sin egen lille boble, og derfor går glipp av mange fantastiske inspirasjonskilder.

Ikke alltid like lett å avsi en dom gitt
Det finnes flere måter å komme rundt dette på, og en av dem jeg selv har opplevd å være en stor inspirasjonskilde er det å melde seg som frivillig i rettsvesenet.
Med tanke på hvor mye jeg har engasjert meg i politikken gjennom årene er det kanskje ikke så rart at jeg endte opp i systemet, men når jeg nevner for folk at jeg skal i rettssak er den vanlige reaksjonen "hva er det nå du har rotet deg bort i". De aller fleste av oss ser aldri innsiden av en rettssal bortsett fra på TV, og det er i grunn litt synd. Jeg tror mange hadde hatt godt av å se hvordan rettssystemet vårt fungerte i praksis.

Men tilbake til tema, ved å melde seg som meddommer eller til jurytjeneste har du
  • mulighet til å gjøre ditt slik at rettsstaten fungerer
  • et unikt utgangspunkt til å studere reelle konflikter
  • sjansen til å studere inngående hvor forskjellig folk erindrer hendelsesforløpene 
Det å sitte som meddommer har gitt meg stor respekt for den jobben politiet gjør, samtidig som den også gjør meg oppmerksom på hvor lite som skal til for at noe blåses helt ut av skala. Saker som aldri burde ha kommet til en rettssak, og som har dype følelser i bunn, men lite rettslig substans.

Å sitte og oppleve ekte mennesker i vanskelige situasjoner er også en øvelse i empati, noe en god forfatter bør utvikle om man skal skape karakterer som lever på papiret. Det å kunne sette seg inn i andres ståsted gjør en ikke bare til en bedre forfatter, men også til en bedre person. Verden hadde nok vært et bedre sted om flere kunne legge fordommene til side og se ting fra andre vinkler fra tid til annen.

Så her er dagens spørsmål: Hva inspirerer deg?

for de av dere som ønsker å vite mer om det å bli meddommer anbefaler jeg at dere går inn på meddommer.no

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

Beware the mallet of loving correction